Професійно-технічне училище №34 смт.Коропець

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Запрошуємо на навчання     

Навчання у ПТУ №34 це:Інноваційні форми і методи роботи
Освоєння нових виробничих технологій
Висококваліфіковані педагоги
Забезпечення стипендією
Проживання у гуртожитку
Безкоштовне харчування (частково)
Сучасні майстерні і лабораторії
Комп’ютерні класи (INTERNET)
Бібліотека
Змістовне дозвілля
Заняття у спортивних секціях


Професійно-технічне
училище №34 смт. Коропець


Проводить
набір учнів
на 2017-2018 навчальний рік на державну форму навчання

 

На базі 9 класів:
Підготовка кваліфікованих робітників
Термін навчання 3 роки

Ø Кухар; офіціант.
Ø Кухар; кондитер. 

 

На базі 11 класів:
Підготовка кваліфікованих робітників
Термін навчання 1,5 роки

Ø Кухар; офіціант (1,5р.)
Ø Кухар; кондитер.(1,5 р.)Перелік документів для вступу:

1. Заява на ім’я директора.
2. Документ про освіту (оригінал)
3. Довідка про склад сім’ї.
4. Довідка з місця проживання.
5. Свідоцтво про народження (оригінал, копія)
6. Медична довідка (ф.086У, 083).
7. 6 фотокарток розміром 3×4 см.
8. 4 конверти з марками.
9. Ідентифікаційний код (копія)
10. Картонна папка з зав’язками.


 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до професійно-технічного училища № 34 
смт Коропець

у 2017 році

 

1. Загальна частина

1.1. До професійно-технічного училища № 34 смт Коропець приймаються громадяни України, особи без громадянства,  що перебувають в Україні назаконних підставах, які мають неповну і повну базову загальну середню освіту.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і  нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань,  ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та  віковими, показниками, а також  показниками професійної придатності,  що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1. 3. Прийом громадян до ПТУ № 34 смт Коропець здійснюється для здобуття професії за таким освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник» з професій
  • «Кухар; кондитер»;
  • «Кухар; офіціант»;

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету  України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату  послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за  рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до професійно-технічного училища №34 смт Коропець здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Довбенко Л.М., яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії  і порядок її роботи.

2.3. Правила   прийому   до     професійно-технічного      училища    №  34 смт Коропець розроблені відповідно до чинного законодавства України та Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України.

2.4. Приймальна комісія:

 -   організовує прийом заяв та документів;

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення
 • та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення
 • навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного
 • навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку,
 • стану здоров’я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила    прийому    до   професійно-технічного    училища    №  34 смт Коропець доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

 • перелік професій,  згідно з отриманою ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;
 • планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями;
 • порядок зарахування вступників;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;
 • порядок роботи приймальної комісії (дні тижні та години);
 • наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;
 • порядок проходження медичного огляду вступників до  ПТУ № 34 смт.Коропець  за професіями,                                                  що проводять підготовку фахівців для  громадського харчування, що потребують обов’язкового                                             професійного медичного відбору;

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються  з 02.06. до 25.08.2017р.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії, форми навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 ´ 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний   заклад (за наявності);

  Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України,  військовий квиток або посвідчення про прописку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий  обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший  документ, який засвідчує особу і громадянство).

   Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

 Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначенні  для подання документів;

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про

вступ відповідний документ.

4.  Умови прийому

4.1. Прийом до професійно-технічного училища № 34 смтКоропець проводиться шляхом конкурсного відбору  вступників на навчання: за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може  проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів (за окремим графіком).

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час  або отримали незадовільні результати, до участі у наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 

5.  Зарахування

5.1. Зараховуються до професійно-технічного училища № 34 смт Коропець поза конкурсом:

- особи, яким  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  надано таке право;

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про  поліпшення  виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених  батьківського піклування» (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови  одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на втупних випробуваннях;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів,  які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у  цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання

службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи  щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну  середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови,

якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

- особи,    які    вступають   до    професійно-технічного     училища    №  34 смт Коропець за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення,  оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування  на навчання до професійно-технічного  навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до професійно-технічного училища № 34 смт Коропець здійснюється наказом керівника.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись  укладанням договору між ПТУ№34 смт Коропець і випускником  (для неповнолітніх – його батьками) про навчання.  Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого

обсягу відповідного навчального закладу.

5.7. Зарахування до професійно-технічного училища № 34 смт Коропець на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на  оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

6.   Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають  базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з  професійно-технічного училища № 34 смт Коропець. На звільнені місця може  проводитися додаткове зарахування  за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з  окремих професій  професійно-технічне училище № 34 смт Коропець  проводить додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до професійно-технічного училища     № 34 смт Коропець, а також тим,  які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня  прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробовувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому професійно-технічного училища № 34 смт Коропець здійснюється  департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Департаментом професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України.

 

Додаток

 

Назва

професії

Вимоги до освітнього рівня вступників

Плановані обсяги прийому

Освітні та освітньо-кваліфікаційні вимоги випускників

Термін навчання

Форма навчання

Обмеження

за статтю

за

віком

 

 

Кухар, кондитер

базова  загальна середня освіта

        26

кухар четвертого розряду, кондитер третього розряду

3 роки

денна

ч, ж

при вступі

повних 15 років

 

Кухар; офіціант

Повна загальна середня освіта

        26

кухар третього розряду, кондитер третього розряду

1.5 роки

денна

ч.ж

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Грудень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Архів записів
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites

 • Copyright MyCorp © 2023
  Безкоштовний хостинг uCoz